Sistemul electronic de achiziții publice

Întrebări frecvente

  Pentru a efectua înregistrarea unei companii în cadrul sistemului utilizatorul va accesa opțiuniea „Autentificare” plasat în partea dreapta a ecranului de lucru.

La accesarea opțiunii „Autentificare" sistemul va afișa posibilitatea de accesare a serviciului de autentificare și control al accesului - MPass.

    Astfel serviciul guvernamental de autentificare și control al accesului pune la dispoziția contribuabililor autentificarea prin diverse metode  și anume:

  • Cu semnătură electronică eliberată pe dispozitiv criptografic – Token, obținută de la I. P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” sau de la I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”;
  • Cu semnătura electronică eliberată pe dispozitiv securizat de creare a semnăturii în baza cartelei SIM, obținută de la I.M. „Orange Moldova” sau I.M. „Moldcell.” S.A;
  • Cu buletin de identitate electronic emis de către I.P. „Agenția Servicii Publice”;
  • Prin metoda „Autentificarea în doi pași”, care nu necesită aplicarea semnăturii electronice pentru fiecare autentificare, ci doar la prima setare a codului de verificare în contul MPass.

     Serviciul MPass va efectua extragerea datelor ce ține de utilizator și le va afișa pe ecranul de lucru al utilizatorului:

  • IDNP utilizator;
  • Nume utilizator;
  • Prenume utilizator;
  • Data Nașterii;
  • Limba;
  • Adresa de e-mail;
  • Telefon.

   La înregistrarea primara a profilului sistemul verifică și validează datele care necesită să fie completate. În cazul în care unele date lipsesc utilizatorul va avea posibilitate de a  completa manual informația și la accesarea butonului ”Mai departe” va trece la etapa de înregistrare a profilului de companie.În cazul în care utilizatorul face parte doar dintr-o companie utilizatorul va selecta compania pentru a efectua autentificarea în cadrul sistemului. În cazul în care utilizatorul face parte din mai multe companii va fi afișată lista tuturor companiilor .Utilizatorul va selecta compania în care va efectua autentificarea.

După selectarea companiei utilizatorul va fi redirecționat în cabinetul electronic al companiei selectate.

Interfața de lucru a Autorităților Contractante:

Interfața de lucru a Operatorilor Economici:

Interfața de lucru al utilizatorilor neautorizați:

 

   La  etapa de înregistrare a companiei serviciul MConnect WSO2 va efectua verificarea companiei/lor ce țin de utilizatorul care efectuează înregistrarea. În cazul în care utilizatorul deține doar o companie va fi afișată compania în cauză. În cazul în care utilizatorul deține mai multe companii va fi afișată lista tuturor companiilor .Utilizatorul va selecta compania pentru care va fi efectuată înregistrarea. La selectarea companiei serviciul MConnect WSO2 va efectua extragerea și afișarea datelor ce țin de companie.

 

Tot la etapa de înregistrare a companiei utilizatorul va selecta tipul companiei: Autoritate Contractantă sau Operator Economic. Inițial vor fi bifate ambele opțiuni. Utilizatorul va avea posibilitatea de a scoate una din opțiuni , în dependență de tipul instituției.

 

În cazul în care unele date lipsesc utilizatorul va avea posibilitatea de a le completa manual .

 

La completarea/verificarea tuturor datelor utilizatorul va accesa opțiunea „Mai departe” și va trece la etapa de semnarea contractului pentru participarea în domeniului de achiziții publice.

Pentru a efectua înregistrarea/autentificarea unui utilizator cu rol de persoana fizzică în cadrul sistemului utilizatorul va accesa opțiunea „Autentificare” plasat în partea dreapta a ecranului de lucru.