Sistemul electronic de achiziții publice

Denumirea obiectului achiziției
Valoarea estimată
Statut
Denumirea obiectului achiziției

Mobilier pentru Unitatea Primiri Urgente

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Valoarea estimată

2,868,807.53 MDL

Statut Etapa de clarificare
Data publicării
08.08.2022 17:52
Valoarea estimată

13,125,780.00 MDL

Statut Etapa de clarificare
Data publicării
08.08.2022 16:16
Valoarea estimată

750,000.00 MDL

Statut Etapa de clarificare
Data publicării
08.08.2022 16:03
Valoarea estimată

1,040,000.00 MDL

Statut Etapa de clarificare
Data publicării
08.08.2022 15:50
Denumirea obiectului achiziției

Sare tehnică

ÎM Regia EXDRUPO

Valoarea estimată

13,962,375.00 MDL

Statut Etapa de clarificare
Data publicării
08.08.2022 15:41
Denumirea obiectului achiziției

Servicii de defrișare a copacilor

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

Valoarea estimată

35,540.00 MDL

Statut Etapa de clarificare
Data publicării
08.08.2022 15:39
Valoarea estimată

12,590,179.00 MDL

Statut Etapa de clarificare
Data publicării
08.08.2022 15:31
Denumirea obiectului achiziției

Reînoirea subscripției (suport) pentru produsele IBM Informix

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe

Valoarea estimată

420,000.00 MDL

Statut Etapa de clarificare
Data publicării
08.08.2022 15:23
Denumirea obiectului achiziției

Vopsea în asortiment

Î.M. "Parcul urban de autobuze"

Valoarea estimată

270,000.00 MDL

Statut Etapa de clarificare
Data publicării
08.08.2022 15:21