Sistemul electronic de achiziții publice

  • Etapa de clarificare
  • Depunerea ofertelor
  • Licitație electronică
  • Negocierea cu publicarea preliminară a unui anunț de participare
  • Etapa de evaluare a ofertelor
  • Contract
Statut
Etapa de evaluare a ofertelor
Valoarea estimată fără TVA

1,142.00 MDL


1,370.00 MDL