Sistemul electronic de achiziții publice

  • Etapa de clarificare
  • Depunerea ofertelor
  • Licitație electronică
  • Negocierea cu publicarea preliminară a unui anunț de participare
  • Etapa de evaluare a ofertelor
  • Contract
Statut
Etapa de evaluare a ofertelor
Valoarea estimată fără TVA

4,013.33 MDL


4,816.00 MDL