Sistemul electronic de achiziții publice

Descriere
Lucrări de reparative prin asfaltare a teritoriului din fața secției de internare al Spitalul Clinic Municipal ,, Sfîntul Arhanghel Mihail” conform caietului de sarcini

Informaţia despre Autoritatea Contractantă

Denumirea
IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”
Codul fiscal/IDNO
1003600152558
Adresa
2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Arhanghel Mihail 38
Web site
--------

Persoana de contact

Nume Prenume
oxana.palancica Palancica
Telefonul de contact
079623739
Fax
--------

Datele achiziției

Data publicării
23.09.2022 12:18:04
Ultima modificare
01.10.2022 09:42:06
Cod CPV
45230000-8 - Lucrări de construcţii de conducte, de linii de comunicaţii şi electrice, de autostrăzi, de şosele, de aerodromuri şi de căi ferate; lucrări de nivelare
Statut
Procedură anulată
Valoarea estimată fără TVA
227,000.00 MDL
Perioada de depunere a ofertelor:
01 septembrie 2022 -