Sistemul electronic de achiziții publice

Denumirea obiectului achiziției
Codul CPV
Perioada efectivă
Codul CPV

45200000-9

Statut De la

08.08.2022

Până la

31.12.2022

Denumirea obiectului achiziției

Mobilier Pentru Unitatea Primiri Urgente

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Codul CPV

39100000-3

Statut De la

08.08.2022

Până la

31.12.2022

Denumirea obiectului achiziției

Standarde Și Consumabile Pentru Determinarea Reziduurilor Prin Metoda Multireziduală (lc/ms/ms)

I.P. Centrul Republican de Diagnostică Veterinară

Codul CPV

33100000-1

Statut De la

08.08.2022

Până la

31.12.2022

Codul CPV

45300000-0

Statut De la

09.08.2022

Până la

31.12.2022

Codul CPV

45200000-9

Statut De la

01.08.2022

Până la

30.09.2022

Denumirea obiectului achiziției

Lucrări De Finisare A Construcțiilor

Agentia Servicii Publice

Codul CPV

45400000-1

Statut De la

15.02.2022

Până la

31.12.2022

Codul CPV

44100000-1

Statut De la

08.08.2022

Până la

31.12.2022

Denumirea obiectului achiziției

Sare Tehnică

ÎM Regia EXDRUPO

Codul CPV

34900000-6

Statut De la

08.08.2022

Până la

31.03.2023

Denumirea obiectului achiziției

Servicii De Defrișare A Copacilor

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

Codul CPV

77200000-2

Statut De la

08.08.2022

Până la

31.12.2022