Sistemul electronic de achiziții publice

Denumirea obiectului achiziției
Valoarea estimată
Statut